Mokinių trumpalaikių projektinių darbų veiklos

2024-06-20

Mokinių trumpalaikių projektinių darbų veiklos

Birželio 17-19 dienomis Tauragės Žalgirių gimnazijos I-II klasių mokiniai vykdė trumpalaikius projektinius darbus tema „Žalioji Tauragė“. Gimnazistai galėjo rinktis vieną iš 21 mokytojų pasiūlytos projektinių darbų temos. Veiklos, kurios buvo vykdomos ne tik gimnazijoje, bet ir kitose netradicinėse erdvėse, vyko 6 grupėse: tiksliųjų mokslų; užsienio kalbų; visuomeninių mokslų, menų, technologijų ir fizinio ugdymo; gamtos mokslų; lietuvių kalbos ir literatūros.  

Gamtos mokslų grupėje mokiniai, stebėdami eismo intensyvumą Tauragėje, tyrė anglies monoksido koncentraciją. Miesto degalinėse jie matavo garso lygį, elektromagnetinę ir jonizuojančiąją spinduliuotes. Paėmę mėginius ištyrė dirvožemį bei nustatė naftos pėdsakus degalinių aikštelėse. Taip pat mokiniai turėjo galimybę susipažinti su neįgaliųjų žmonių gyvenimu, jų integracijos į visuomenę galimybėmis.

Užsienio kalbų grupėje mokiniai rinko ir sistemino informaciją apie ES projektą „100 miestų misija: iki 2030 metų neutralus poveikis klimatui“. Taip pat dirbdami porose kūrė ekologinio gyvenimo taisykles bei gamino lankstinukus šia tema. Kita mokinių grupė susipažino su žaliųjų sienelių įrengimu, dalyvavimo susitikimuose su žaliųjų profesijų specialistais bei, remdamiesi gautomis žiniomis, kūrė plakatus, kaip tvariai keisti savo kasdienybės aplinką į žalesnę. Mokiniai kūrė užduotis anglų kalba temai „Žalioji Tauragė“ bei dalyvavo orientaciniame žaidime „Pažink Tauragę kitaip“.

I – II klasių gimnazistai, pasirinkę lietuvių kalbos mokytojų pasiūlytą trumpalaikį projektą ,,Tauragės gamta – kūrybos šaltinis“, vaikščiodami po Tauragę, stebėjo gamtą – ieškojo savo įkvėpimo šaltinio, o jį suradę kūrė įvairių žanrų kūrinius (eilėraščius, miniatiūras), kuriuos iliustravo  pačių darytomis nuotraukomis. Paskutiniąją projekto dieną, susirinkę jaukioje gimnazijos aplinkoje, skaitė savo kūrybą. Trys geriausi kūrėjai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis.

Tiksliųjų mokslų grupėje buvo vykdomi trys projektai: „Įmonė Mašina“; „Popierinių pakuočių tvarkymas: tūrio skaičiavimas, jo pokyčiai rūšiuojant popierių“ ir „Oro tarša matematiškai“. Projekto „Įmonė Mašina“ metu mokiniai buvo mokomi atrasti rinkos poreikį bei sugeneruoti verslo idėją, atrasti realią aplinkos problemą, sukurti pavadinimą ir logotipą, kuriuos toliau galėjo plėtoti įkuriant mokomąją mokinių bendrovę (MMB). Projektą „Oro tarša matematiškai“ pasirinkę mokiniai Tauragės gatvėse matavo CO2 ir naudodamiesi gautais duomenimis turėjo sukurti uždavinį su kvadratine lygtimi, taip pat geometrinį bei statistinį uždavinius ir patys  nagrinėti grafiką.

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo grupėje buvo vykdomi 6 projektai. Ekologinio žygio Lapių kalnų parke metu mokiniai susidūrė su sunkumais bei iššūkiais, tačiau patyrė daug gerų emocijų ir „pasimatavo“ savo ištvermę. Taip pat šioje grupėje mokiniai kūrė bei atliko dainą; dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse iš antrinių žaliavų: gamino mini vėjo jėgainių modelius iš panaudotų daiktų ir medžiagų; dalyvavo dirbtuvėse „Ekologiška mozaika“ bei eksponavo tapybos darbų parodą „Sodas“.

Visuomeninių mokslų grupės projekte „Žalgirių gimnazijos gamtinė aplinka“ mokiniai, atlikdami gimnazijos aplinkos vertinimą, susipažino ir praktiškai išmėgino GIS technologijas. Psichologijos projekte „Dėmesingo įsisąmoninimo praktikų miške poveikis mokinių emocinei savijautai“ mokiniai išbandė miško terapijos praktikas Oko miške, taip pat vykdė savijautos tyrimą, kuriame analizavo pokyčius prieš ir po užsiėmimo. Etikos projekte „EKOlogija: mąstyk ekologiškai, elkis ekologiškai“ mokiniai domėjosi ekologine etika, gilinosi į Lietuvos filosofo ir ekologinės etikos puoselėtojo Česlovo Kalendos teiginius, analizavo interneto svetaines „Žaliasis regionas“ ir „Žalia Tauragė“, susipažino su Tauragės regiono ekologine vizija. Projekto “Klimato kaita: priežastys, padariniai ir sprendimo būdai” metu gimnazistai Tauragės krašto „Santakos“ muziejuje turėjo galimybę aplinkosaugos temą susieti su istorine praeitimi. Edukacinėje pamokoje sužinojo istorinių paminklų ir kultūrinio paveldo išsaugojimo svarbą, susipažino su „Dingusia Taurage“.

Gimnazijoje vykdomi projektiniai darbai yra svarbus ugdymo metodas, kuris padeda mokiniams įgyti būtinų XXI amžiaus įgūdžių (komandinis darbas, problemų sprendimas, tyrimų rinkimas, laiko valdymas, informacijos analizė, aukštųjų technologijų priemonių naudojimas ir kt.). Projektinė veikla skatina aktyvų mokymąsi, kūrybiškumą, bendradarbiavimą ir atsakomybę, o tai prisideda prie visapusiško mokinių ugdymo ir paruošia juos gyvenimo iššūkiams.

anglų 2-min
Biologija-min
chemija ir informatika-min
dailė1-min
dailė2-min
Etika1-min
gamtos mokslų-min
informatika ir chemija-min
istorija-min
lietuvių kalba-min
Matematika 1-min
matematika 2-min
Muzika-min
rusų 2-min
rusų k.projektas4-COLLAGE-min
technologijos2-min
Technologijos3-min
Technologijų 1-min
Tikyba-min