2023-04-28

          Žalgirių gimnazijos I-III klasių mokiniai, kurie norėjo, balandžio 27 d. galėjo vykti į UAB Teltonika Networks įmonės Kauno padalinį. Išvykos metu mokiniai sužinojo, kokie gaminiai gaminami įmonėje. Ši įmonė studentams, studijuojantiems mechanikos inžineriją, elektronikos inžineriją (KTU,VGTU, KTK, KK) skiria stipendijas , kurios siekia 300 eurų ir mokamos 10 mėn. Stipendiją studentas gauna be jokio įsipareigojimo. Įmonėje (Molėtų skyriuje) naudojamos robotų rankos, kuriomis naudotis moko Utenos kolegija. Įmonėje dirba ne tik inžinieriai, programuotojai, dizaineriai, bet ir pardavimų vadybininkai, kuriuos įmonė ruošia B2B akademijoje, mokymai vyksta anglų k. Visiems įmonių padaliniams (jų yra visame pasaulyje) vadovauja lietuviai. Mokiniai susipažino ir su operacinio marketingo skyriumi: čia dirba žmonės, gebantys testuoti ir aprašyti produktus, sukurti apie juos vaizdo pristatymus.

      Savo informatikos žinias mokiniai pasitikrino Kahoot viktorinoje, be to, grįžtant namo, karjeros specialistės, Tauragės užimtumo tarnybos darbuotoja ir socialinė pedagogė taip pat uždavė klausimų, o atsakiusieji gavo užimtumo tarnybos įsteigtus prizus.
         Mokyklos karjeros specialistė bendradarbiauja su Tauragės regiono karjeros centro veiklinimo koordinatore I. Jurkšiene.