2024-03-08

          Tauragės Žalgirių gimnazijos bendruomenė 52 gimtadienį šventė dalyvaudama Šv. Mišiose Tauragės Švč. Trejybės bei Evangelikų liuteronų bažnyčiose. Katalikams Šv. Mišias aukojo ir sakė pamokslą apie bendruomenės vienybės svarbą kun. Rokas Maziliauskis. Dienos skaitinį perskaitė gimnazijos Direktorė Elmyra Jurkšaitienė. Mokiniai Šv. Mišiose giedojo, nešė atnašas ir jungėsi į visuotinę maldą.
          Gimnazijos bendruomenę nuoširdžiai priėmė ir evangelikų liuteronų kunigas Mindaugas Dikšaitis, vargonininkė Tajana Kalvanienė. Mokiniai turėjo galimybę pabendrauti su kunigu, užduoti klausimų. Trumpą improvizuotą istorijos pamoką apie liuteronų bažnyčią pravedė istorijos mokytoja Rita Miliškevičienė. Gimnazijos liuteronų bendruomenė dalyvavo kunigo M. Dikšaičio vedamose pamaldose.
20240307_132152